Maarten Finkers

Advocaat
Portret

Maarten Finkers adviseert en procedeert over privaatrechtelijke vraagstukken. Zijn focus ligt op het algemene contractenrecht, goederenrecht, aansprakelijkheidsrecht en huurrecht.

Maarten heeft een bijzondere belangstelling voor complexe vraagstukken in het civiele vastgoedrecht, waaronder begrepen koop en overdracht van onroerende zaken, huurrecht en zakelijke rechten (zoals vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, recht van opstal en appartementsrechten). Ook houdt hij zich bezig met onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak van het bestuursrecht en privaatrecht zoals het onteigeningsrecht.

Sinds oktober 2023 is Maarten verbonden aan Van der Feltz advocaten. In het verleden is hij als juridisch medewerker en advocaat werkzaam geweest bij advocatenkantoren in Nijmegen en Den Haag. Maarten studeerde aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) en de Universidad del Pacífico (Lima, Peru).

Werkzaam in de sectoren

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (Vereniging JOJ)
  • Vereniging voor Jonge Procesadvocaten (VJP)