Nieuws

Willem Bosma en Pauline van Aardenne sprekers op Seveso congres

Op 23 november 2023 vindt het Nationaal Seveso Congres plaats. Deze dag staat in het teken van het delen van kennis tussen overheidsinstanties, inspectiediensten en bedrijven die onder de herziene regeling over de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) vallen.

Tijdens het congres zullen verschillende sprekers de manieren belichten waarop duurzaamheid en veiligheid samengaan in de verschillende overgangsfasen, hierbij zullen Willem Bosma en Pauline van Aardenne ingaan op de BRZO-inspecties.

In aanloop naar het congres zijn Willem Bosma en Pauline van Aardenne geïnterviewd door Outvie. In het interview gaan ze onder meer in op wat Seveso-bedrijven kunnen doen om tijdig in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving en delen ze actuele inzichten over het milieurecht. Lees het interview hier:

De lessen uit de milieurechtspraktijk voor Seveso-bedrijven - Outvie