Nieuws

Onteigeningsrecht, Mastermonografieën staats- en bestuursrecht

Het onteigeningsrecht krijgt de afgelopen jaren meer aandacht dan ooit tevoren. In de nieuwe monografie van Jacques Sluysmans en Willem Van der Werf "Onteigeningsrecht" wordt uitgebreid beschreven hoe het onteigeningsrecht opereert binnen het kader van de nieuwe Omgevingswet. Het rechtsgebied wordt uitvoerig behandeld, vanuit het perspectief van de Omgevingswet. Hierdoor krijgt de lezer inzicht in zowel de nieuwe bekrachtigingsprocedure als de juridische procedure voor het vaststellen van schadeloosstelling.

Na een beknopte algemene inleiding volgen de stappen van een onteigeningsprocedure. Daarna wordt aandacht besteed aan verschillende, maar samenhangende onderwerpen, zoals rente, bijstandskosten en de mogelijkheid tot terugvordering.

In tegenstelling tot de vorige editie van Onteigeningsrecht, die gebaseerd was op de Onteigeningswet, is deze nieuwe druk volledig gebaseerd op de Omgevingswet. Hiermee is het de eerste monografie die het onteigeningsrecht behandelt vanuit deze nieuwe wetgeving. Uiteraard zijn ook alle recente ontwikkelingen in de rechtspraak opgenomen en verwerkt in deze editie.

Jacques Sluysmans en Willem Van der Werf hebben het hedendaagse onteigeningsrecht op een toegankelijke en begrijpelijke manier beschreven, met de praktijk in het achterhoofd. Dit boek is daarom uitermate geschikt voor professionals die zich bezighouden met het onteigeningsrecht, waaronder advocaten, rechters, ambtenaren en schadeadviseurs. Bovendien kan het dienen als lesmateriaal voor academisch onderwijs.

Kijk voor meer informatie op de website van Wolters Kluwer.