Nieuws

Michelle de Rijke aanwezig bij kennissessie over mini-warmtenetten

Op donderdag 25 mei geeft Michelle de Rijke tijdens de kennissessie van Energie Samen Zuid-Holland een update over de warmtewet en schetst ze welke ruimte er is voor mini-netten binnen de regelgeving.

Tijdens de kennisbijeenkomst over mini-warmtenetten, wordt u geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom deze nieuwe warmte-optie. Aanwezigen krijgen een overzicht van de (on)mogelijkheden van kleinschalige, collectieve oplossingen.

Sprekers en onderwerpen

  • Onderzoeker Anne Marieke Schwencke schetst de kaders van klein-collectieve oplossingen. Waar hebben we het precies over? En waarom hebben we ze nodig?

  • Niels Rood (TKI Urban Energy) geeft een stand van zaken: wat zijn de technisch-economische ontwikkelingen?

  • Gerbert Hengelaar (Next2Company) gaat in op de organisatorische kanten van mini-netten: welke kansen liggen er voor buurtinitiatieven?

  • Olaf Heinen (coöperatie 50 tinten Groen Assendorp, Zwolle) vertelt als ervaringsdeskundige over het opstellen van een buurtplan: hoe krijg je je wijk mee?

  • Michelle de Rijke geeft een update over de warmtewet en schetst de ruimte voor mini-netten binnen de regelgeving.

Daarnaast zijn er nieuwsblokken over recente projecten en wordt het initiatief 'De Warmteversnellers' gepresenteerd. De middag eindigt met een paneldiscussie en afsluitende borrel.


De bijeenkomst is bedoeld voor energie-initiatieven, energiecoöperaties en gemeenteambtenaren die nadenken over of reeds werken aan de warmtetransitie.


De bijeenkomst vindt plaats in Green Village Delft. Aanmelden kan op de site van Energie Samen.