Publicatie

Noot bij ABRvS 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2627 (JM 2022/40)

De ‘stikstofwinst’ van externe saldering mag alleen worden ingezet als er nog andere maatregelen worden genomen die ervoor kunnen zorgen dat de stikstofneerslag op het al overbelaste Natura 2000-gebied ‘Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen’ vermindert.