Nieuws

Kabel- en leidingendag 2022

De wirwar aan regels rond leidingen en kabels ontward

Ons land ligt vol met kabels en leidingen, en jaarlijks komen er meer en meer bij. Voor deze wirwar van kabels en leidingen geldt ook een wirwar van regels op een zeer breed terrein. In de dagelijkse praktijk heb je te maken met aansprakelijkheidsrecht, externe veiligheid, gedoogplichten, zakelijke rechten, ruimtelijke ordening en soms zelfs handhaving en strafrecht. Zeer actueel is de introductie van een gebruiksvergoeding in specifieke gedoogsituaties. Het is haast onmogelijk om alle ontwikkelingen op al die terreinen goed bij te houden.

Daarom organiseert de Stichting Leerstoel Onteigeningsrecht in samenwerking met het Centrum voor Postdoctoraal Juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit op 1 december 2022 de jaarlijkse Kabel- en Leidingendag.

Sprekers uit de wetenschap en de praktijk behandelen alle relevante actualiteiten voor de (juridische) praktijk rond kabels en leidingen.

Initiator van dit evenement is Prof. mr. Jacques Sluysmans, hoogleraar Onteigeningsrecht Radboud Universiteit en partner bij ons kantoor.

Thema's die aan bod komen:

  • Precario

  • Juridische implicaties van bouwkostenstijgingen

  • (Verkrijgende) verjaring

  • Actualiteiten gedoogplichten

  • Nadeelcompensatie bij verleggen

  • Actualiteiten Omgevingswet en omgevingsplan

Sprekers van ons kantoor:

Kijk voor meer informatie op de website van CPO.