Nieuws

De (energie-)labelplicht per 1 januari 2023 van kracht: wordt de soep zo heet gegeten als hij wordt opgediend?

Per 1 januari 2023 is de zogenaamde Label-C-plicht van kracht en moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Het treffen van de daarvoor benodigde energiebesparende maatregelen vergt soms ingrijpende bouwkundige maatregelen aan kantoren, die veelal verhuurd zijn. Wanneer niet (tijdig) aan de verplichtingen wordt voldaan, kan handhaving volgen. Tegelijkertijd voldoet een groot aantal kantoren nog niet aan deze nieuwe eis.

Op 7 maart 2023 geven Susanne van de Pest en Tijn Slegers voor IBR een cursus over deze problematiek. In de online cursus wordt u in een uur bijgepraat over de laatste stand van zaken. Gedacht kan worden aan de vraag of het ontbreken van een energielabel C een gebrek oplevert, hoe deze verduurzamingsopgave kan worden gerealiseerd bij bestaande huurovereenkomsten en wat de publiekrechtelijke gevolgen (kunnen) zijn voor kantoren die per 1-1-2023 niet voldoen.

Kijk voor meer informatie over deze cursus op de website van IBR.