Nieuws

Dag van de Omgevingswet

Al meer dan 10 jaar organiseert de VVM, het netwerk van milieuprofessionals, de Dag van de Omgevingswet. Op deze dag spreken experts over verschillende onderwerpen met betrekking tot de Omgevingswet, kunnen ervaringen worden gedeeld over de implementatie en kan men inzichten verkrijgen over de laatste ontwikkelingen. Ook dit jaar wordt de volledige reikwijdte van de wet besproken, met speciale aandacht voor de inwerkingtreding en praktische tips en voorbeelden om zelf aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Daarnaast zijn er deelsessies waarbij onderdelen van de Omgevingswet worden uitgelicht.

De Eerste Kamer heeft de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 goedgekeurd. Dat betekent dat op 5 oktober van dit jaar de laatste Dag van de Omgevingswet vóór de inwerkingtreding plaatsvindt. Tijdens deze dag zal er in de ochtend een plenaire sessie plaatsvinden en in de middag staan er deelsessies gepland.

Tijdens één van de deelsessies zal Willem Bosma, partner, in gesprek gaan met Gert Jan Elsen van Wladimiroff Advocaten. Zij zullen onder leiding van Rens Bolkestein de handhaving van de nieuwe Omgevingswet bespreken. Wat zijn de veranderingen met betrekking tot handhaving van de Omgevingswet voor het bevoegd gezag, de toezichthouder en de (bijzondere) opsporingsambtenaar? En waar moet een bedrijf rekening mee houden? Willem Bosma en Gert-Jan Elsen zullen de belangrijkste wijzigingen uiteenzetten. Hierbij worden zowel de bestuurlijke als de strafrechtelijke handhaving besproken. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer:

  • De veranderingen in het bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium als gevolg van de Omgevingswet

  • Strafbare feiten die voortvloeien uit de Omgevingswet

  • De bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking

  • De nieuwe Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht en het overgangsrecht.

Na hun presentaties zullen Willem en Gert-Jan met de aanwezigen in gesprek gaan om te bespreken welke uitdagingen men verwacht tegen te komen met betrekking tot handhaving.

Kijk voor meer informatie op de website van VVM.