Nieuws

Maarten Finkers gestart bij ons op kantoor

Per 1 oktober is Maarten Finkers bij ons werkzaam, we heten hem van harte welkom.

Maarten zal zich voornamelijk gaan bezighouden met privaatrechtelijke vraagstukken. Zijn focus ligt op het algemene contractenrecht, goederenrecht, aansprakelijkheidsrecht en huurrecht. Maarten heeft een bijzondere interesse voor complexe vraagstukken in het civiele vastgoedrecht, waaronder koop en overdracht van onroerende zaken, huurrecht en zakelijke rechten. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderwerpen die zich bevinden op de grens van het bestuursrecht en privaatrecht, bijvoorbeeld het onteigeningsrecht.


We wensen Maarten veel succes!