Nieuws

KNB/WPNR Congres 2023: Omgevingswet

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. Het wetgevingspakket vervangt 26 wetten, 60  AmvB’s en 75 ministeriële regelingen en bestaat nog uit 1 wet, 4 AMVB’s en 1 ministeriële regeling. De nieuwe wet raakt het werk van notarissen, omdat zij in verschillende opzichten grondeigendom en grondgebruik reguleert en daarmee de bevoegdheden beperkt van de eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van grond en gebouwen.

Op het KNB/WPNR-congres van 20 juni 2023 komen, mede aan de hand van het preadvies, voor de notariële praktijk uiterst belangrijke onderdelen als voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en notariële recherche onder de nieuwe wet aan bod in een gevarieerd congres, waarbij ook de contouren van de wet in algemene zin worden besproken.

Van ons kantoor zal Willem van der Werf deze dag spreken over het onderwerp voorkeursrechten en Jacques Sluysmans over het thema onteigening.

Wilt u bij deze dag zijn? Aanmelden kan via: KNB/WPNR Congres 2023