Nieuws

Marc Houweling spreker op de Dag van de Projectontwikkeling

Op donderdag 25 mei a.s. vindt de Dag van de Projectontwikkeling (#DVDP2023) plaats in Den Haag, georganiseerd door NEPROM. Een interactief kennisfestival voor iedereen die actief is op het brede terrein van stedelijke ontwikkeling. Tijdens de dag komen bouw- en vastgoedprofessionals bij elkaar in de Fokker Terminal in Den Haag. Op het programma staan workshops, debatten, excursies en lezingen van inspirerende keynote sprekers rond het thema 'Verbeter jezelf, begin bij de wereld'. 

Zeker gelet op de actuele thema’s, zal het een interessante dag worden. Onder meer de economische uitdagingen vanwege de omstandigheden in Oekraïne, de nasleep van Covid-19, de stikstofcrisis, de reguleringsplannen voor de middenhuur, zorgen (nog steeds) voor onrust in de vastgoedmarkt. En dan zijn er nog de bouw-ambities van het kabinet (vastgelegd in het Programma Woningbouw) en de gevolgen van het Didam-arrest waarmee de markt zich geconfronteerd ziet.

Programma

Op het programma van DVDP2023 staan workshops, debatten en lezingen. Naast de keynote sprekers, Hugo de Jonge (minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Danielle Braun (corporate antropoloog en directeur van de Academie voor Organisatiecultuur) is er een interessant sessieprogramma met meer dan 20 verschillende sessies met onderwerpen als:

  • participatie

  • systeemverandering

  • betaalbaar wonen

  • klimaatadaptief bouwen met de natuur

  • circulair en biobased bouwen

  • industrieel bouwen

  • grondbeleid

  • geluk en gezondheid

  • regionale woondeals

  • community building en nieuwbouw

Eén van de sessies wordt geleid door Marc Houweling en zal gaan over het Didam-arrest. Hij gaat in gesprek met Ritu Geelhoed (jurist bij Rabo SmartBuilds), Vildan Bayram (adviseur juridische zaken bij het Vastgoedbedrijf van de Gemeente Tilburg) en Helen Amerika (commercieel manager real estate and urban development bij Arcadis) over hun ervaringen met het arrest. De sessie zal gaan over de praktische (on)mogelijkheden die het arrest voor ontwikkelaars en gronduitgevende overheden met zich brengt.

Kijk voor meer informatie over de Dag van de Projectontwikkeling en/of schrijf je direct in op de site van NEPROM.