Bijlage 8: model openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a) mr. W.J. Bosma staat geregistreerd op omgevingsrecht en verbintenissenrecht;

b) mr. M.S. Houweling staat geregistreerd op aanbestedingsrecht, burgerlijk procesrecht, huurrecht en vastgoedrecht;

c) mr. M. de Rijke staat geregistreerd op bestuursrecht en economisch ordeningsrecht;

d) mr. J.A.M.A. Sluysmans staat geregistreerd op cassatie en onteigeningsrecht;

e) mr. W.J.E. Van der Werf staat geregistreerd op omgevingsrecht en onteigeningsrecht;

f) mr. R.T. Wiegerink staat geregistreerd op belastingrecht, burgerlijk procesrecht en cassatie;

g) mr. P.H.J. van Aardenne staat geregistreerd op omgevingsrecht;

h) mr. I.E. Hofhuis staat geregistreerd op huurrecht;

i) mr. S.T.J. Olierook staat geregistreerd op bestuursrecht en omgevingsrecht;

j) mr. R. Olivier staat geregistreerd op bestuursrecht en omgevingsrecht;

k) mr. M.E.M.G. Peletier staat geregistreerd op niet bekend;

l) mr. J.C. Borman staat geregistreerd op algemene praktijk en vastgoedrecht;

m) mr. R.J. Donkersloot staat geregistreerd op omgevingsrecht;

n) mr. D. Fejzovic staat geregistreerd op omgevingsrecht en vastgoedrecht;

o) mr. J.E. van der Holst staat geregistreerd op omgevingsrecht;

p) mr. A.D. De Jonge staat geregistreerd op niet bekend;

q) mr. D. Krijvenaar staat geregistreerd op niet bekend;

r) mr. W.M.A. Polders staat geregistreerd op niet bekend;

s) mr. P. Ligtenberg staat geregistreerd op niet bekend;

t) mr. B.T. Tonino staat geregistreerd op aanbestedingsrecht en vastgoedrecht;

u) mr. R.N. van der Velde staat geregistreerd op niet bekend.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.