Bijlage 8: model openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a) mr. W.J. Bosma staat geregistreerd op omgevingsrecht en verbintenissenrecht;

b) mr. M.S. Houweling staat geregistreerd op aanbestedingsrecht, burgerlijk procesrecht, huurrecht en vastgoedrecht;

c) mr. M. de Rijke staat geregistreerd op bestuursrecht en economisch ordeningsrecht;

d) mr. J.A.M.A. Sluysmans staat geregistreerd op cassatie en onteigeningsrecht;

e) mr. W.J.E. Van der Werf staat geregistreerd op omgevingsrecht en onteigeningsrecht;

f) mr. R.T. Wiegerink staat geregistreerd op belastingrecht, burgerlijk procesrecht en cassatie;

g) mr. P.H.J. van Aardenne staat geregistreerd op omgevingsrecht;

h) mr. S.T.J. Olierook staat geregistreerd op bestuursrecht en omgevingsrecht;

i) mr. R. Olivier staat geregistreerd op bestuursrecht en omgevingsrecht;

j) mr. S.M. van de Pest staat geregistreerd op huurrecht en vastgoedrecht;

k) mr. T.J.J. Slegers staat geregistreerd op bestuursrecht en omgevingsrecht;

l) mr. R.J. Donkersloot staat geregistreerd op omgevingsrecht;

m) mr. D. Fejzovic staat geregistreerd op omgevingsrecht en vastgoedrecht;

n) mr. J.E. van der Holst staat geregistreerd op omgevingsrecht;

o) mr. B.T. Tonino staat geregistreerd op aanbestedingsrecht en vastgoedrecht;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.