Privacy- en cookiebeleid - website Van der Feltz advocaten

Van der Feltz advocaten N.V. (Van der Feltz advocaten) hanteert ten aanzien van haar website en sub-domeinen het volgende privacy- en cookiebeleid. Dit beleid vormt de invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale regelingen die in dit kader van toepassing zijn. Hoofdonderwerpen van dit beleid zijn:

- het doel van de verwerking van persoonsgegevens verzameld via de website en contactformulieren;

- welke persoonsgegevens er in dit kader worden verwerkt;

- de wijze van verwerking;

- de duur van de verwerking.

Van der Feltz advocaten hecht aan de privacy van de bezoekers van haar website en verzamelt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en voor haar dienstverlening. Daarnaast moet Van der Feltz advocaten beschikken over beperkte persoonsgegevens indien u de nieuwsbrief van Van der Feltz advocaten wenst te ontvangen of een whitepaper, in gevallen waarin u gebruik maakt van het contactformulier op deze website of wanneer u zich inschrijft voor een cursus van de Bilderdijk Academie.

Doel verzameling persoonsgegevens via de website en het contactformulier

Van der Feltz advocaten gebruikt de persoonsgegevens, die zij verzamelt via haar website alleen ter bevordering en verbetering van de goede werking van haar website (zie cookies), voor het verstrekken van informatie met betrekking tot de eigen diensten en voor het houden van evenementen en het geven van cursussen (waaronder ook het aanbod van de Bilderdijk Academie). Van der Feltz advocaten verwerkt bepaalde persoonsgegevens in verband met de verzending van haar nieuwsbrief of whitepapers (indien u zich daarvoor heeft ingeschreven), in verband met uitnodigingen voor door haar georganiseerde evenementen, inschrijvingen voor haar cursusaanbod en bij gebruik van het op deze website aangeboden contactformulier.

Verwerkte gegevens

Van der Feltz advocaten verzoekt alleen om persoonsgegevens voor zover dat nodig is in het kader van de door u gevraagde dienstverlening en verwerkt deze alleen in het kader van die dienstverlening en verbetering daarvan.

Voor de werking van onze website, optimalisering daarvan en het onder de aandacht brengen van de eigen activiteiten maakt Van der Feltz advocaten gebruik van geanonimiseerde gegevens en statistieken omtrent uw bezoek aan onze website.

In het kader van uw inschrijving voor onze nieuwsbrief of voor het downloaden van een whitepaper en het invullen van het contactformulier kunt u gevraagd worden om uw naam (en eventuele naam van uw organisatie), e-mailadres en optioneel uw telefoonnummer in te voeren (via het contactformulier). Deze gegevens zijn vereist voor de correcte verzending van de nieuwsbrief en voor de correcte verzending van een whitepaper en zijn bewust beperkt tot een minimum.

Voor inschrijving voor een van onze cursussen verzoeken wij u om toezending van de volgende gegevens: titulatuur, voornaam, achternaam, functie, organisatie, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. De betreffende gegevens zijn nodig voor een volledige verwerking van uw inschrijving en zijn vereist voor correspondentie omtrent de bewuste cursus. Voorts bestaat de mogelijkheid om het rechtsgebied waarin u werkzaam bent aan te geven.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. De wet stelt het verzamelen van cookies in bepaalde opzichten gelijk aan het de verzameling van persoonsgegevens. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen door uw internetbrowser. Deze bestanden geven ons inzicht in gegevens omtrent uw gebruik van onze website of dragen bij aan een correcte weergave van de website van Van der Feltz advocaten. Bij deze informatie kunt u denken aan de duur van uw bezoek, welke pagina’s van de website u bezocht heeft en hoe u binnen onze site genavigeerd heeft.

Het is mogelijk om gebruik van cookies te verhinderen of om deze te verwijderen. De meeste internetbrowsers bieden hiertoe mogelijkheden aan en er zijn toepassingen te downloaden die zien op het voorkomen van het downloaden van cookies en de verwerking daarvan.

Op de website van Van der Feltz advocaten wordt gebruik gemaakt van (a) cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website en (b) cookies die gebruikt worden voor analyse van het gebruik van onze website door bezoekers daarvan. In het kader van de deze laatste groep cookies wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Google Analytics. Google Analytics verzamelt gegevens over uw gebruik van onze website. Op basis van deze gegevens kunnen wij een betere website aanbieden, waarbinnen u sneller de informatie vindt die u zoekt en kunnen wij de door Van der Feltz advocaten aangeboden dienstverlening beter zichtbaar maken daarop. De gegevens die wij verwerken zijn voor ons niet herleidbaar tot uw persoon. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan uw informatie met derden te delen. Wij gebruiken de diensten van Google Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google. Het privacybeleid van Google Analytics treft u aan via deze link.

Op onze website wordt gewerkt met de volgende cookies:

  • Naam

  • Functionaliteit

  • Maker

  • Verloopt na

  • Bewaartermijn

_ga

Deze cookie is de algemene cookie van Google Analytics en biedt ons inzicht in het gedrag van bezoekers op onze site.

Google Analytics (Google Inc.)

Verloopt na twee jaar

26 maanden

_gat

Kortlopende cookie die de hoeveelheid aanvragen van een website en de opgeslagen informatie op drukbezochte beperkt.

Google Analytics (Google Inc.)

Verloopt na tien minuten

26 maanden

_gid

Kortlopende cookie die het mogelijk maakt om het surfgedrag van gebruikers in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Inc.)

Verloopt na 24 uur

26 maanden

Bewaartermijn

De gegevens die worden verkregen door cookies worden, indien sprake is van een eenmalig contact, maximaal 26 maanden bewaard vanaf de datum van dat contact. In het geval van onze nieuwsbrief geldt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd na uitschrijving voor de nieuwsbrief. Uitschrijving is mogelijk door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief die door ons wordt verstuurd. Persoonsgegevens die door u worden verstrekt in het kader van een inschrijving voor een van de door Van der Feltz advocaten verzorgde cursussen zullen slechts worden gebruikt voor die cursus en activiteiten die ermee in direct verband staan. Na afloop van de cursus, zullen uw gegevens worden verwijderd, tenzij inmiddels een doorgaande relatie (nieuwbrief, overeenkomst) tot stand is gekomen. Op basis van het (op deze website aanwezige) contactformulier aan ons verstrekte gegevens worden na afloop van onze dienstverlening maximaal een jaar in herleidbare vorm bewaard.

Beveiliging

Van der Feltz advocaten acht uw privacy van groot belang. Om te voorkomen dat uw gegevens verloren gaan, in handen komen van onbevoegde derden of anders dan in overeenstemming met de wet worden verwerkt, heeft Van der Feltz advocaten verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Persoonsgegevens worden slechts gedeeld met medewerkers voor zover hun werkzaamheden dat noodzakelijk maken en zijn (dus) niet algemeen beschikbaar binnen de organisatie.

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Van der Feltz advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Door ons verwerkte persoonsgegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden. Het kan voorkomen dat gegevens over onze website en gebruik daarvan door bezoekers worden gebruikt bij verbetering van de website door ingeschakelde externe professionele partijen of dienstverleners.

Recht op inzage, verwijdering en correctie, klachtrecht

U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot inzage in de van uw, via de website Van der Feltz advocaten, verzamelde persoonsgegevens, tot verwijdering van die gegevens en tot verbetering daarvan, indien deze gegevens onjuist mochten zijn. Een dergelijk verzoek kan u doen via het hieronder vermelde e-mailadres. Wij verzoeken u om, ter controle van uw identiteit, met zo’n verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (waarop uw BSN en pasfoto zijn weggelakt). Klachten en verzoeken kunt u – naast het recht dat u heeft om u te richten tot de Autoriteit persoonsgegevens – zenden aan onze medewerker Communicatie via communicatie@feltz.nl.

Contact

In het geval u vragen heeft over ons privacy statement, cookiebeleid en/of vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website, zijn wij te bereiken via de volgende contactgegevens:

Van der Feltz advocaten

Javastraat 22

2585 AN, DEN HAAG

communicatie@feltz.nl

T +31-(0)70-3131050

Dit beleid is laatstelijk gewijzigd op 4 november 2022. Van der Feltz advocaten houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacy statement, dan wel aan het cookiebeleid. We willen u daarom verzoeken deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Indien een dergelijke wijziging ingrijpende gevolgen heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij u daarover berichten per e-mail.